HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Plán vývozu komunálneho odpadu:

  • Január: 4, 18
  • Február: 1, 15
  • Marec: 1, 15, 29
  • Apríl: 12, 26
  • Máj: 10, 24
  • Jún: 7, 21
  • Júl: 4, 19
  • August: 2, 16, 30
  • September: 13, 27
  • Október: 11, 25
  • November: 8, 22
  • December: 6, 19

Plán vývozu plastov:

  • Január: 23
  • Február: 20
  • Marec: 20
  • Apríl: 17
  • Máj: 15
  • Jún: 12
  • Júl: 10
  • August: 7
  • September: 4
  • Október: 2, 30
  • November: 27
  • December: 27

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec České Brezovo je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
České Brezovo
Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97,, České Brezovo 985 03
zastúpené:Ivan Miko
IČ: 00316032

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec České Brezovo v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce České Brezovo, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.