České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu "Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci České Brezovo časť Váľkovo" obec oznamuje verejnosti informáciu o realizácii.
Vyvesené: 1. 10. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
OR HZZ v Lučenci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU.
Vyvesené: 23. 6. 2021