HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Plán vývozu komunálneho odpadu:


Plán vývozu plastov:


HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2012


5/2012

Všeobecné záväzné nariadenie obce České Brezovo o určení výšký dotácie na prevádzju a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľkej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa

 


 4/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce ČESKÉ BREZOVO na rok 2013

 


3/2012

Všeobecné záväzné nariadenie , ktorým sa určuje podmieniky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci České Brezovo

 


2/2012

Všeobecne závaäzné nariadenie obce České Brezovo