Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2012


5/2012

Všeobecné záväzné nariadenie obce České Brezovo o určení výšký dotácie na prevádzju a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľkej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa

 


 4/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce ČESKÉ BREZOVO na rok 2013

 


3/2012

Všeobecné záväzné nariadenie , ktorým sa určuje podmieniky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci České Brezovo

 


2/2012

Všeobecne závaäzné nariadenie obce České Brezovo