Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2014


4/2014 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2015

 

 Účinnosť od: 1.1.2015


3/2014

Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce České Brezovo

 

Účinnosť od: 1.4.2014