HARMONOGRAM ODVOZU ZKO PRE ROK 2021

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 14, 27
 • FEBRUÁR - 11, 25
 • MAREC - 11, 25
 • APRÍL - 06, 22
 • MÁJ - 06, 20
 • JÚN - 03, 17
 • JÚL - 01, 15, 29
 • AUGUST - 12, 26
 • SEPTEMBER - 09, 23
 • OKTÓBER - 07, 21
 • NOVEMBER - 05, 19
 • DECEMBER - 02, 16, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 20
 • FEBRUÁR - 17
 • MAREC - 17
 • APRÍL - 14
 • MÁJ - 12
 • JÚN - 09
 • JÚL - 08
 • AUGUST - 04
 • SEPTEMBER - 02, 29
 • OKTÓBER - 27
 • NOVEMBER - 24
 • DECEMBER - 22

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝVOZU PLASTOV NA ROK 2021


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (.pdf)

(súbor excel)


Prehlásenie obce

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2015


4/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2016.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 26. 11. 2015
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené
Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa: 8. 11. 2015
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 28. 12. 2015
Účinnosť nadobudlo dňom: 1. 1. 2016

 


3/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR na území obce České Brezovo.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 10. 11. 2015
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené
Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa: 7. 12. 2015
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 7. 12. 2015
Účinnosť nadobudlo dňom: 7. 12. 2015

 


2/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci České Brezovo

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 14. 9. 2015
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené
Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa: 30. 9. 2015
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 15. 10. 2015
Účinnosť nadobudlo dňom: 15. 10. 2015

 


1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
 o držaní a vodení psov na území obce České Brezovo

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 9. 2. 2015
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené
Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa: 27. 2. 2015
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 16. 3. 2015
Účinnosť nadobudlo dňom: 16. 3. 2015