HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti

Typ: ostatné
Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti

 

Vážení občania !

V letnom období vykonávajú poľnohospodári zber  úrody, pozberové práce a následne uskladňovanie krmovín, tieto činnosti patria medzi činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v prevažnej miere sa vykonávajú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy je potrebné dôsledne  dodržiavať opatrenia ochrany pred požiarmi.

 • Zabezpečovať prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov
 • Odsúvať poškodené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30m od krajnej koľaje
 • Zabezpečovať pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť
 • Vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l
 • Zabezpečiť dostatočným množstvom  hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín
 • Zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia
 • Udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi hrozí:

 • fyzickej osobe pokarhanie alebo pokuta do výšky 331 eur,
 • právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur .      

Veríme, že v spolupráci so všetkými subjektami vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, ale aj s Vašou podporou   sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto letnom  období. Ak nie je vo vašich silách požiar uhasiť, okamžite privolajte pomoc prostredníctvom liniek tiesňového volania 150 alebo 112                                                                                                        

 


Vytvorené: 25. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 25. 6. 2024 13:59
Autor: