Obsah

Späť

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU-LC-PLO), ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy,upozorňuje
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske
pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín.

Zaburinenie pozemkov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 69.83 kB

Vyvesené: 15. 5. 2024

Zodpovedá: Alica Gibaľová

Späť