HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Archív - zákazka 'Kamerový systém pre ochranu majetku a prevencia kriminality'

 • Názov
  Kamerový systém pre ochranu majetku a prevencia kriminality
 • Kategória zákazky
  Zákazka s nízkou hodnotou podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Popis
  Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pri vybudovaní kamerového systému na monitorovanie verejných priestranstiev, objektov a majetku v obci České Brezovo ako aj monitorovanie protispoločenského konania a správania sa osôb na daných priestranstvách, na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti majetku obce České Brezovo a bezpečnosti obyvateľov obce. Bližšie informácie sú v projektovej dokumentácii – Príloha č.6 výzvy.
 • Dátum zverejnenia
  4.9.2020
 • Zakázka stornovaná k