HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (.pdf)

(súbor excel)


Prehlásenie obce (316.45 kB)

Obsah

Archív - zákazka 'Kamerový systém pre ochranu majetku a prevencia kriminality'

 • Názov
  Kamerový systém pre ochranu majetku a prevencia kriminality
 • Kategória zákazky
  Zákazka s nízkou hodnotou podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Popis
  Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pri vybudovaní kamerového systému na monitorovanie verejných priestranstiev, objektov a majetku v obci České Brezovo ako aj monitorovanie protispoločenského konania a správania sa osôb na daných priestranstvách, na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti majetku obce České Brezovo a bezpečnosti obyvateľov obce. Bližšie informácie sú v projektovej dokumentácii – Príloha č.6 výzvy.
 • Dátum zverejnenia
  4.9.2020
 • Zakázka stornovaná k