HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2023/15

Neuvedené

SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina

obec České Brezovo

04.12.2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

2023/19

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

obec České Brezovo

23.10.2023

Kúpna zmluva

2023/18

1 524,00 EUR

Zlatica Bartková

obec České Brezovo

09.10.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení VB

Dodatok č. 1

Neuvedené

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

03.10.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2023/17

780,00 EUR

A.K.I.AUDIT s.r.o. Lučenec

obec České Brezovo

05.09.2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091CXH1-91-108

2023/16

13 000,00 EUR

obec České Brezovo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

25.08.2023

Zmluva o účinkovaní

2023/14

650,00 EUR

RandisMusicBand

obec České Brezovo

24.08.2023

Hromadná licenčná zmluva

2023/13

Neuvedené

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský

obec České Brezovo

16.08.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/12

5,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

22.06.2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovanie servisných služieb

2023/11

84,00 EUR

INISOFT, s.r.o.

obec České Brezovo

19.06.2023

Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu na rok 2023

2023/10

50,00 EUR

Novohradská knižnica

obec České Brezovo

12.06.2023

Zmluva o spolupráci

2023/09

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR SR

obec České Brezovo

26.05.2023

Zmluva č. 739/2023/ODDDO

2023/08

800,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

22.05.2023

Dodatok č. 2 k dohode č. 23/29/054/235

2023/07

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

22.05.2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 23/29/054/235

2023/06

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

02.05.2023

Zmluva č. 323 1050 o poskytnutí dotácie

2023/05

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec České Brezovo

19.04.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

2023/04

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

13.03.2023

Dohoda o ukončení zmluvy o výkone skládkovania

2023/03

Neuvedené

Združ.obcí pre likv.odpad

obec České Brezovo

08.02.2023

Zmluva o úvere č. 100/001/23

2023/02

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s

obec České Brezovo

02.02.2023

Zmluva o poskytovaní služieb č. O 3/23

2023/01

Neuvedené

Združ.obcí pre likv.odpad

obec České Brezovo

30.11.2022

Dohoda č. 22/29/012/54

2022/25

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

30.11.2022

Dohoda č. 22/29/010/66

2022/24

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

30.11.2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2022/23

720,00 EUR

A.K.I. AUDIT, s.r.o.

obec České Brezovo

25.11.2022

Dodatok ku kúpnej zmluve č. 2022/17

2022/21

Neuvedené

ŠUPA Marián Šupa

obec České Brezovo

24.11.2022

Darovacia zmluva

2022/22

304,80 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

obec České Brezovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: