České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Informácia o realizácii projektu: Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Dátum: 20. 9. 2023

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

HORNOHRADSKÁ KLOBÁSA

NAJLEPŠIA HORNOHRADSKÁ KLOBÁSA

Dátum: 22. 8. 2023

Dňa 7.10.2023 sa uskutoční v obci Zlatno PREZENTAČNÝ DEŇ MIKROREGIÓNU HORNOHRAD

Vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do NR SR - pokyn č. 3

Dátum: 17. 8. 2023

Vydanie hlasovacieho preukazu

OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE - VOĽBY DO NR SR 2023 1

OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE - VOĽBY DO NR SR 2023

Dátum: 21. 7. 2023

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Deň obce

Deň obce a oslavy SNP 2023

Dátum: 20. 7. 2023

Obec České Brezovo s finančnou podporou BBSK usporiada dňa 26.8.2023 Deň obce spojený s oslavami SNP od 13,00 hod. na športovom ihrisku v Českom Brezove.

Voľby do NR SR 2023

Voľby do NR SR 2023

Dátum: 12. 6. 2023

Dňa 30.9.2023 sa uskutočnia voľby do NR SR.

STOP VYPAĽOVANIU TRÁVY

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023 - usmernenie

Dátum: 22. 3. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci upozorňuje na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Referendum 2023 1

Referendum 2023

Dátum: 9. 11. 2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Výsledky volieb 2022 v obci 1

Výsledky volieb 2022 v obci

Dátum: 31. 10. 2022

Výsledky volieb

VOĽBY 2022 - oznam 1

VOĽBY 2022 - oznam

Dátum: 25. 10. 2022

VOĽBY 2022 - oznam

Informácia o spôsobe hlasovania 1

Informácia o spôsobe hlasovania

Dátum: 24. 10. 2022

Informácia o spôsobe hlasovania

Deň obce a oslavy SNP 2022

Deň obce a oslavy SNP 2022

Dátum: 1. 8. 2022

Obec České Brezovo pozýva všetkých občanov obce na oslavy Dňa obce spojené s oslavami 78. výročia SNP na sobotu 27.8.2022, ktoré sa uskutočnia na športovom ihrisku v Českom Brezove.

Hodiny pre verejnosť. 1

Hodiny pre verejnosť.

Dátum: 14. 6. 2022

Slovenská pošta, a.s. oznamuje verejnosti, že od 1.7.2022 dochádza k zmene otváracích hodín na Pošte v Českom Brezove a to v stredu od 13,00 - do 16,00 hod. Ostatné dni sa otváracie hodiny nemenia.

Relácia o Českom Brezove

Relácia v Slovenskom rozhlase

Dátum: 26. 5. 2022

V nedeľu 22.5.2022 na Rádiu Regina v relácii ZVONY NAD KRAJINOU bola odvysielaná relácia o našej obci.

Vybudovanie oddychovej zóny v obci České Brezovo

Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo

Dátum: 20. 5. 2022

Obec požiadala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo". Predmetná žiadosť bola schválená a Pôdohospodárska platobná agentúra poskytla na realizáciu finančný príspevok vo výške 14 718,26 EUR. Projekt sa realizuje.

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu 1

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu

Dátum: 6. 4. 2022

Súčasný stav podlahy v sále kultúrneho domu si vyžadoval obnovu, nakoľko podlaha vyžaduje pravidelnú starostlivosť, leštenie a túto je potrebné vykonať aspoň raz za 10 rokov, aby mohla slúžiť ďalej. Poslanci OZ schválili z rozpočtu obce finančné prostriedky a v súčasnosti sa práce vykonávajú

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo 1

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo

Dátum: 5. 4. 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe žiadosti poskytlo obci dotáciu vo výške 40 180,91 EUR na projekt "Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo". Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu chodníka v cintoríne k domu smútku, ktorý sa už v súčasnosti realizuje.

Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Dátum: 29. 3. 2022

Firma KHB, s.r.o. ponúka služby pre občanov, ktoré začne poskytovať od apríla tohoto roka. LP

diviak

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Dátum: 15. 2. 2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

ilustračný obr.

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Dátum: 15. 1. 2019

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk:

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Dátum: 26. 11. 2018

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.“

list

„PARK VÁĽKOVO“

Dátum: 13. 9. 2018

Obec České Brezovo získala finančnú podporu na projekt „Park Váľkovo“ na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

#

Sadzobník miestnych poplatkov

Dátum: 3. 5. 2017

Obecný úrad České Brezovo Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 1/2017 platné od 1. 4. 2017

#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

Dátum: 5. 1. 2017

- komunálny odpad
- plasty
- sklo
- papier