České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Rozhľadňa

Rozhľadňa České Brezovo - Hrb

Dátum: 13. 5. 2024

Vyhliadková veža „ Rozhľadňa České Brezovo – Hrb“, bude turisticky zaujímavý objekt a lákadlom pre peších turistov, cykloturistov, miestnych obyvateľov ako aj náhodných návštevníkov.

Mimoriadna situácia 1

Mimoriadna situácia

Dátum: 25. 3. 2024

Vyhlásená mimoriadna situácia

EURÓPSKY PARLAMENT - Voľby 2024

EURÓPSKY PARLAMENT - VOĽBY 2024

Dátum: 28. 2. 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 predseda Národnej rady SR vyhlásil na sobotu 8. júna 2024, prebiehať budú od 7. do 22. hodiny.

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Dátum: 23. 1. 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

BBSK

Dôležité: Informácie o zmenách v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2024 (IDS BBSK)

Dátum: 1. 12. 2023

Od 1. januára 2024 cestujeme v prímestských autobusoch po novom. Celý január bude cestovanie bezplatné, pri nákupe predplatného lístku získate ďalších 30 dní zadarmo. Viac informácií nájdete na plagátoch a brožúrach na miestnom úrade a na webe www.idsbbsk.sk

Vykurovacia sezóna začala

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Dátum: 5. 10. 2023

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť.

Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Informácia o realizácii projektu: Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Dátum: 20. 9. 2023

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Výsledky volieb 2022 v obci 1

Výsledky volieb 2022 v obci

Dátum: 31. 10. 2022

Výsledky volieb

VOĽBY 2022 - oznam 1

VOĽBY 2022 - oznam

Dátum: 25. 10. 2022

VOĽBY 2022 - oznam

Informácia o spôsobe hlasovania 1

Informácia o spôsobe hlasovania

Dátum: 24. 10. 2022

Informácia o spôsobe hlasovania

Deň obce a oslavy SNP 2022

Deň obce a oslavy SNP 2022

Dátum: 1. 8. 2022

Obec České Brezovo pozýva všetkých občanov obce na oslavy Dňa obce spojené s oslavami 78. výročia SNP na sobotu 27.8.2022, ktoré sa uskutočnia na športovom ihrisku v Českom Brezove.

Hodiny pre verejnosť. 1

Hodiny pre verejnosť.

Dátum: 14. 6. 2022

Slovenská pošta, a.s. oznamuje verejnosti, že od 1.7.2022 dochádza k zmene otváracích hodín na Pošte v Českom Brezove a to v stredu od 13,00 - do 16,00 hod. Ostatné dni sa otváracie hodiny nemenia.

Relácia o Českom Brezove

Relácia v Slovenskom rozhlase

Dátum: 26. 5. 2022

V nedeľu 22.5.2022 na Rádiu Regina v relácii ZVONY NAD KRAJINOU bola odvysielaná relácia o našej obci.

Vybudovanie oddychovej zóny v obci České Brezovo

Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo

Dátum: 20. 5. 2022

Obec požiadala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo". Predmetná žiadosť bola schválená a Pôdohospodárska platobná agentúra poskytla na realizáciu finančný príspevok vo výške 14 718,26 EUR. Projekt sa realizuje.

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu 1

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu

Dátum: 6. 4. 2022

Súčasný stav podlahy v sále kultúrneho domu si vyžadoval obnovu, nakoľko podlaha vyžaduje pravidelnú starostlivosť, leštenie a túto je potrebné vykonať aspoň raz za 10 rokov, aby mohla slúžiť ďalej. Poslanci OZ schválili z rozpočtu obce finančné prostriedky a v súčasnosti sa práce vykonávajú

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo 1

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo

Dátum: 5. 4. 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe žiadosti poskytlo obci dotáciu vo výške 40 180,91 EUR na projekt "Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo". Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu chodníka v cintoríne k domu smútku, ktorý sa už v súčasnosti realizuje.

Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Dátum: 29. 3. 2022

Firma KHB, s.r.o. ponúka služby pre občanov, ktoré začne poskytovať od apríla tohoto roka. LP

diviak

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Dátum: 15. 2. 2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

ilustračný obr.

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Dátum: 15. 1. 2019

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk:

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Dátum: 26. 11. 2018

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.“

list

„PARK VÁĽKOVO“

Dátum: 13. 9. 2018

Obec České Brezovo získala finančnú podporu na projekt „Park Váľkovo“ na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

Sadzobník miestnych poplatkov

Sadzobník miestnych poplatkov

Dátum: 3. 5. 2017

Obecný úrad České Brezovo Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 1/2017 platné od 1. 4. 2017

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK  2017

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

Dátum: 5. 1. 2017

- komunálny odpad
- plasty
- sklo
- papier