České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Výstup na JASENINU 1

Výstup na JASENINU

Dátum: 12. 8. 2022

Dňa 20.8.2022 sa uskutoční výstup na JASENINU.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 23. 6. 2022

OR HaZZ vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Hodiny pre verejnosť. 1

Hodiny pre verejnosť.

Dátum: 14. 6. 2022

Slovenská pošta, a.s. oznamuje verejnosti, že od 1.7.2022 dochádza k zmene otváracích hodín na Pošte v Českom Brezove a to v stredu od 13,00 - do 16,00 hod. Ostatné dni sa otváracie hodiny nemenia.

Naša gurmánska klobása 1

Naša gurmánska klobása

Dátum: 1. 6. 2022

V sobotu 1. októbra 2022 sa v obci České Brezovo, časť Vaľkovo uskutoční súťaž o najlepšiu klobásu pod názvom „Naša gurmánska klobása“. Akciu organizuje Mikroregión HORNOHAD v spolupráci s Obcou České Brezovo a „S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“.

Deň obce a oslavy SNP 2022 1

Deň obce a oslavy SNP 2022

Dátum: 1. 6. 2022

Dňa 27.8.2022 sa na športovom ihrisku uskutočnia oslavy Dňa obce spojené s oslavami SNP, na ktoré pozývame všetkých občanov obce. Počas dňa vystúpia folklórne súbory a pre deti budú pripravené rôzne atrakcie. Večer bude zapálená symbolická vatra.

Relácia o Českom Brezove

Relácia v Slovenskom rozhlase

Dátum: 26. 5. 2022

V nedeľu 22.5.2022 na Rádiu Regina v relácii ZVONY NAD KRAJINOU bola odvysielaná relácia o našej obci.

Vybudovanie oddychovej zóny v obci České Brezovo

Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo

Dátum: 20. 5. 2022

Obec požiadala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo". Predmetná žiadosť bola schválená a Pôdohospodárska platobná agentúra poskytla na realizáciu finančný príspevok vo výške 14 718,26 EUR. Projekt sa realizuje.

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu 1

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu

Dátum: 6. 4. 2022

Súčasný stav podlahy v sále kultúrneho domu si vyžadoval obnovu, nakoľko podlaha vyžaduje pravidelnú starostlivosť, leštenie a túto je potrebné vykonať aspoň raz za 10 rokov, aby mohla slúžiť ďalej. Poslanci OZ schválili z rozpočtu obce finančné prostriedky a v súčasnosti sa práce vykonávajú

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo 1

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo

Dátum: 5. 4. 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe žiadosti poskytlo obci dotáciu vo výške 40 180,91 EUR na projekt "Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo". Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu chodníka v cintoríne k domu smútku, ktorý sa už v súčasnosti realizuje.

Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Dátum: 29. 3. 2022

Firma KHB, s.r.o. ponúka služby pre občanov, ktoré začne poskytovať od apríla tohoto roka. LP

Nebezpečenstvo vzniku požiaru 1

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Dátum: 15. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Zákaz vypaľovania trávy 1

Zákaz vypaľovania trávy

Dátum: 1. 3. 2022

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Plán odvozu odpadov na rok 2022 1

Plán odvozu odpadov na rok 2022

Dátum: 30. 12. 2021

Plán odvozu odpadov na rok 2022

logo

Pošta České Brezovo - Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť.

Dátum: 14. 4. 2021

S účinnosťou od 1. 5. 2021 dochádza k zmene otváracích hodín pre verejnosť nasledovne:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 08.30 - 11.30 hod.
Streda: 14.00 - 17.00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené

diviak

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Dátum: 15. 2. 2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

illustračné foto

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 14. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Lučenci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o poži

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

#

ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 6. 8. 2019

v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 6. 8. 2019 od 12.00 hod.

ilustračný obr.

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Dátum: 15. 1. 2019

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk:

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Dátum: 26. 11. 2018

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.“

list

„PARK VÁĽKOVO“

Dátum: 13. 9. 2018

Obec České Brezovo získala finančnú podporu na projekt „Park Váľkovo“ na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

#

Ocenenie darcov krvi

Dátum: 26. 2. 2018

Štvrtkové popoludnie 15. februára 2018 bolo v našej obci venované dobrovoľným darcom krvi. Obecný úrad České Brezovo a Poslanci Obecného zastupiteľstva pripravili v zasadačke kultúrneho domu posedenie ako výraz vďaky za ich ušľachtilé poslanie a ochotu pomáhať iným pri záchrane ľudských životov tým najcennejším čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou.

#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Dátum: 18. 12. 2017

na rok 2018

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2016

Dátum: 25. 10. 2017

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce České Brezovo

#

Výlet do Košíc

Dátum: 11. 8. 2017

V sobotu 29. júla 2017 naša obec zorganizovala zájazd do Košíc. Navštívili sme ZOO , ktorá je areálom aj výstavnou plochou najväčšia na Slovensku . Súčasťou ZOO je aj DinoPark.

#

Sadzobník miestnych poplatkov

Dátum: 3. 5. 2017

Obecný úrad České Brezovo Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 1/2017 platné od 1. 4. 2017

#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

Dátum: 5. 1. 2017

- komunálny odpad
- plasty
- sklo
- papier