České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Referendum 2023

Referendum 2023 1

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke:
https://www.minv.sk/?referendum

V obci České Brezovo bude utvorený 1 volebný odvod a 2 volebné okrsky.

Politické strany a koalície politických strán, ktoré majú zastúpenie v Národnej rade SR môžu do 24. novembra 2022 do 24.00 hod. delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každého volebného okrsku

  • elektronicky na adresu: gibalova@ceskebrezovo.sk, alebo
  • telefonicky: 047/ 4292122, 0910 260 468

Volebné okrsky pre REFERENDUM 2023.pdf (47.76 kB)

VOĽBA POŠTOU.docx (18.46 kB)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK.pdf (90.36 kB)

Hlasovací preukaz.docx (16.9 kB)

Prílohy

VOĽBA POŠTOU.docx

VOĽBA POŠTOU.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,46 kB

Volebné okrsky pre REFERENDUM 2023.pdf

Volebné okrsky pre REFERENDUM 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,76 kB

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK.pdf

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,36 kB

Hlasovací preukaz.docx

Hlasovací preukaz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,9 kB
Dátum vloženia: 9. 11. 2022 8:46
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2022 8:41