České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Kontakty

Správca obsahu:

Obec České Brezovo
Obecný úrad České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo
IČO: 00316032
DIČ: 2021237031
Bankové spojenie: VÚB banka Lučenec, č. ú.: 17125352/0200
     číslo účtu v tvare IBAN: SK67 0200 0000 0000 1712 5352

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.                                                                                                                                                       Pobočka Poltár, Školská 23, 987 01  Poltár                                                                                                          Číslo účtu: IBAN: SK31 5600 0000 0060 1021 1001               SWIFT/BIC: KOMASK2X

Tel.: 047 429 2122

Všeobecné informácie:  gibalova@ceskebrezovo.sk

Starosta obce: Ivan Miko:  starosta@ceskebrezovo.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00

 

13.00 - 15.00

Útorok 7:30 - 12:00   13.00 - 15.00
Streda 7:30 - 12:00   13.00 - 16.00
Štvrtok nestránkový deň    
Piatok 7:30 - 12:00    

 

Kompetencie:

Obec České Brezovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).