České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie

OR HZZ v Lučenci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU.
Vyvesené: 23. 6. 2021