České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu "Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci České Brezovo časť Váľkovo" obec oznamuje verejnosti informáciu o realizácii.
Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Alica Gibaľová