České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Rozhodnutie Okreného úradu Poltár

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár
Dátum zvesenia: 13. 12. 2022 Zodpovedá: Alica Gibaľová