České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zaburinenie pozemkov - upozornenie

OÚ Lučenec, pozemkový a lesný odbor upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov na udržiavanie svojich pozemkov v nezaburinenom stave.
Dátum zvesenia: 30. 9. 2022 Zodpovedá: Alica Gibaľová