České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Kamerový systém pre ochranu majetku a prevencia kriminality'

 • Názov
  Kamerový systém pre ochranu majetku a prevencia kriminality
 • Kategória zákazky
  Zákazka s nízkou hodnotou podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Popis
  Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pri vybudovaní kamerového systému na monitorovanie verejných priestranstiev, objektov a majetku v obci České Brezovo ako aj monitorovanie protispoločenského konania a správania sa osôb na daných priestranstvách, na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti majetku obce České Brezovo a bezpečnosti obyvateľov obce. Bližšie informácie sú v projektovej dokumentácii – Príloha č.6 výzvy.
 • Dátum zverejnenia
  4.9.2020
 • Zakázka stornovaná k