České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 8. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/14

700,00 EUR

Vladimír Sihelský

obec České Brezovo

22. 8. 2022

Zmluva o ozvučení

2022/13

700,00 EUR

Ľubomír Miko

obec České Brezovo

22. 8. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/11

700,00 EUR

Ľudová hudobná skupina SYNTAKT

obec České Brezovo

22. 8. 2022

Hromadná licenčná zmluva

2022/12

Neuvedené

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský

obec České Brezovo

12. 7. 2022

Kúpna zmluva

2022/09

86,00 EUR

Janka Balajová

obec České Brezovo

27. 7. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/10

47 039,60 EUR

Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR

obec České Brezovo

17. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/08

115,00 EUR

Občania SR

obec České Brezovo

9. 5. 2022

Zmluva č. 322 1035 o poskytnutí dotácie

2022/07

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec České Brezovo

5. 5. 2022

Zmluva č. 351/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

2022/06

1 600,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

29. 4. 2022

Zmluva o pripojení

2022/05

13,90 EUR

Ma-Net Team s.r.o.

obec České Brezovo

2. 3. 2022

Zmluva o dielo

2022/04

40 139,16 EUR Štyridsaťtisícjednostotridsaťdeväť 16/100

JPT STAVBY s.r.o

obec České Brezovo

28. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AFQ4

2022/03

14 718,26 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

obec České Brezovo

24. 1. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P792-512-002-004 zo dňa 07. 06. 2021

2022/02

Neuvedené

MAS HORNOHRAD

obec České Brezovo

17. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/01

40 180,91 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

obec České Brezovo

30. 12. 2021

Kompostáreň v obci České Brezovo

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

obec České Brezovo

15. 12. 2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

2021/19

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

obec České Brezovo

9. 12. 2021

Zmluva o dielo

2021/18

79 674,24 EUR

SITE, s.r.o.

obec České Brezovo

26. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021/17

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

A.K.I. AUDIT, s.r.o.

obec České Brezovo

28. 10. 2021

Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 21092017

06 (2017/12)

neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

1. 10. 2021

Dodatok č. 5

05 (2017/12)

neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

3. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-32/61

204 322,02 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

obec České Brezovo

21. 7. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (2021/11)

01 (2021/11)

Neuvedené

MAS HORNOHRAD

obec České Brezovo

13. 7. 2021

Zmluva o dielo č.4/2021

2021/16

2 980,00 EUR Dvetisícdeväťstoosemdesiať euro

"Pre Rozvoj"

obec České Brezovo

1. 7. 2021

Zmluva o dielo č.01102020

2021/15

16 578,68 EUR šesnácťtisícpäťstosedemdesiaťosem 68/100

GM-STAV, s.r.o.

obec České Brezovo

29. 6. 2021

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 21092017 zo dňa 21.09.2017

04 (2017/12)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 166