České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 10. 2019

ZMLUVA o dielo č. 01/10/2019

2019/17

14 718,26 EUR Štrnásťtisícsedemstoosemnásť 26/100 eura

GM-STAV, s.r.o.

obec České Brezovo

24. 8. 2019

ZMLUVA o účinkovaní

2019/13

350,00 EUR Tristopäťdesiať euro

Sestry Sihelské

obec České Brezovo

22. 8. 2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/12

11 000,00 EUR Jedenásťtisíc

Úrad vlády SR

obec České Brezovo

16. 9. 2019

ZMLUVA o účinkovaní

2019/15

100,00 EUR Jednosto euro

Detský folklórny súbor KUKUČKY

obec České Brezovo

7. 11. 2019

Darovacia zmluva

2019/19

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

16. 9. 2019

DAROVACIA ZMLUVA

2019/14

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

21. 6. 2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Zmena času plnenia

2019/11 (2019/07)

Neuvedené

BRANO s.r.o.

obec České Brezovo

3. 6. 2019

Darovacia zmluva

2019/10

Neuvedené

Soňa Kukučková, rod. Šágová

obec České Brezovo

17. 5. 2019

Zmluva č. 340/2019/ODDRF o poskytnut finančnej dotcie na rok 2019

2019/09

800,00 EUR Osemsto eur

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

8. 5. 2019

ZMLUVA č. 39 740

2019/08

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec České Brezovo

18. 3. 2019

Kúpna zmluva

2019/05

650,00 EUR Šesťstopäťdesiať eur

Stanislav Juraštík

obec České Brezovo

13. 3. 2019

Zmluva o dielo č. 4/2019

2019/03

800,00 EUR Osemsto eur

Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

obec České Brezovo

20. 3. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21082017

2019/06 (21082017)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

28. 2. 2019

Zmluva o dielo

2019/07

9 992,95 EUR

BRANO s.r.o.

obec České Brezovo

23. 1. 2019

Dodatok č. 01 k zmluve č. 2017/12

01 (2017/12)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

17. 1. 2019

Kúpna zmluva

2019/01

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Združené poľnohospodárske družstvo Poltár

obec České Brezovo

23. 1. 2019

Návrh zmluvy o dielo s prílohami

2019/02

34 235,00 EUR Tridsaťštyritisícdvestotridsaťpäť euro

BRANO s.r.o.

obec České Brezovo

21. 12. 2018

Dodatok č.1

2018/01

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

obec České Brezovo

11. 3. 2019

Nájomná zmluva

2019/04

Neuvedené

Lukáš Kokoš

obec České Brezovo

19. 11. 2018

ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb

2018/08

720,00 EUR

A.K.I. AUDIT, s.r.o.

obec České Brezovo

12. 11. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21082017

2018/11 (21082017)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

8. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR

2018/10

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc eur

SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

obec České Brezovo

23. 10. 2018

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

2018/07

10 565,00 EUR

Úrad vlády SR

obec České Brezovo

4. 10. 2018

Zmluva o dielo č. 23/2018

2018/06

26 729,78 EUR Dvadsaťšesťtisícsedemstodvadsaťdeväť

RENOVIA, s.r.o.

obec České Brezovo

25. 9. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074BB220054

2018/05

118 320,00 EUR Jednostoosemnásťtisíctristodvadsať euro

Pôdohospodárska platobná agentúra

obec České Brezovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 208