HARMONOGRAM ODVOZU ZKO PRE ROK 2020

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 03, 16, 30
 • FEBRUÁR - 13, 27
 • MAREC - 12, 26
 • APRÍL - 09, 23
 • MÁJ - 07, 21
 • JÚN - 04, 18
 • JÚL - 02, 16, 30
 • AUGUST - 13, 27
 • SEPTEMBER - 10, 24
 • OKTÓBER - 08, 22
 • NOVEMBER - 05, 20
 • DECEMBER - 03, 17, 31

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 22
 • FEBRUÁR - 19
 • MAREC - 18
 • APRÍL - 16
 • MÁJ - 13
 • JÚN - 10
 • JÚL - 08
 • AUGUST - 05
 • SEPTEMBER - 03, 30
 • OKTÓBER - 28
 • NOVEMBER - 25
 • DECEMBER - 23

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝVOZU PLASTOV NA ROK 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
Prevádzka Breznička 189


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1. 6. 2016

Zložky komunálneho odpadu (ďalej KO) sa v zbernom dvore Breznička triedia podľa spracovateľskej druhovosti a požiadaviek recyklačného priemyslu. Vyseparované zložky KO pripravené na zhodnotenie preberá od objednávateľa spôsobilé a náležite poučený zhotoviteľ.

Na uloženie PLASTOV sa používajú žlté kontajnery SKLA sa používajú zelené kontajnery PAPIERA sa používajú modré kontajnery

Plasty recyklovateľné – žlté kontajnery sem patrí:

 • PE - vrecia, prepravky (igelitová vrecia, prepravky od zeleniny)
 • PET – fľaše od nealko nápojov (cola, minerálne vody a pod.), musia byť v stlačenom stave
 • VKM – nápojové obaly (mlieko, džús) – tetrapak
 • PP – tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
 • HDPE – drogistické obaly (obaly od drogérie, jar, pur a pod.)
 • LDPE – mäkké fólie, vrecia
 • LLDP - zmršťovacie a obaľovacie fólie (sáčky od cukríkov a pod.)
 • ALU – plechovky od piva, cola a pod.

Plasty nerecyklovateľné:

 • Auto plasty (blatníky, nárazníky a pod.)
 • Plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do kontajnerov ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov sa vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Sklo recyklovateľné – zelené kontajnery:

 • Obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)
 • Obaly z alkoholických nápojov
 • Obaly s kompótov (zaváraniny)
 • Ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

Sklo nerecyklovateľné:

 • Lepené sklo, ploché sklo s drôtenou zložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľová zrkadlá, autozrkadlá.....
 • Papier recyklovateľný – modré kontajnery
 • Noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci papier, papierové sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá

Papier nerecyklovateľný:

 • indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité pampers, hygienické vložky

Triedený a do kontajnerov ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov sa vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.