HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Správy

Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Informácia o realizácii projektu: Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine celý text

ostatné | 20. 9. 2023 | Autor:
HORNOHRADSKÁ KLOBÁSA

NAJLEPŠIA HORNOHRADSKÁ KLOBÁSA

Dňa 7.10.2023 sa uskutoční v obci Zlatno PREZENTAČNÝ DEŇ MIKROREGIÓNU HORNOHRAD celý text

ostatné | 22. 8. 2023 | Autor:
Vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do NR SR - pokyn č. 3

Vydanie hlasovacieho preukazu celý text

ostatné | 17. 8. 2023 | Autor:
OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE - VOĽBY DO NR SR 2023 1

OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE - VOĽBY DO NR SR 2023

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. celý text

ostatné | 21. 7. 2023 | Autor:
Deň obce

Deň obce a oslavy SNP 2023

Obec České Brezovo s finančnou podporou BBSK usporiada dňa 26.8.2023 Deň obce spojený s oslavami SNP od 13,00 hod. na športovom ihrisku v Českom Brezove. celý text

ostatné | 20. 7. 2023 | Autor:
Voľby do NR SR 2023

Voľby do NR SR 2023

Dňa 30.9.2023 sa uskutočnia voľby do NR SR. celý text

ostatné | 12. 6. 2023 | Autor:
STOP VYPAĽOVANIU TRÁVY

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023 - usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci upozorňuje na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. celý text

ostatné | 22. 3. 2023 | Autor:
Referendum 2023 1

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h celý text

ostatné | 9. 11. 2022 | Autor:
Výsledky volieb 2022 v obci 1

Výsledky volieb 2022 v obci

Výsledky volieb celý text

ostatné | 31. 10. 2022 | Autor:
VOĽBY 2022 - oznam 1

VOĽBY 2022 - oznam

VOĽBY 2022 - oznam celý text

ostatné | 25. 10. 2022 | Autor:
Informácia o spôsobe hlasovania 1

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor:
Deň obce a oslavy SNP 2022

Deň obce a oslavy SNP 2022

Obec České Brezovo pozýva všetkých občanov obce na oslavy Dňa obce spojené s oslavami 78. výročia SNP na sobotu 27.8.2022, ktoré sa uskutočnia na športovom ihrisku v Českom Brezove. celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor:
Hodiny pre verejnosť. 1

Hodiny pre verejnosť.

Slovenská pošta, a.s. oznamuje verejnosti, že od 1.7.2022 dochádza k zmene otváracích hodín na Pošte v Českom Brezove a to v stredu od 13,00 - do 16,00 hod. Ostatné dni sa otváracie hodiny nemenia. celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor:
Relácia o Českom Brezove

Relácia v Slovenskom rozhlase

V nedeľu 22.5.2022 na Rádiu Regina v relácii ZVONY NAD KRAJINOU bola odvysielaná relácia o našej obci. celý text

ostatné | 26. 5. 2022 | Autor:
Vybudovanie oddychovej zóny v obci České Brezovo

Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo

Obec požiadala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo". Predmetná žiadosť bola schválená a Pôdohospodárska platobná agentúra poskytla na realizáciu finančný príspevok vo výške 14 718,26 EUR. Projekt sa realizuje. celý text

ostatné | 20. 5. 2022 | Autor:
Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu 1

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu

Súčasný stav podlahy v sále kultúrneho domu si vyžadoval obnovu, nakoľko podlaha vyžaduje pravidelnú starostlivosť, leštenie a túto je potrebné vykonať aspoň raz za 10 rokov, aby mohla slúžiť ďalej. Poslanci OZ schválili z rozpočtu obce finančné prostriedky a v súčasnosti sa práce vykonávajú celý text

ostatné | 6. 4. 2022 | Autor:
Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo 1

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe žiadosti poskytlo obci dotáciu vo výške 40 180,91 EUR na projekt "Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo". Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu chodníka v cintoríne k domu smútku, ktorý sa už v súčasnosti realizuje. celý text

ostatné | 5. 4. 2022 | Autor:
Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Firma KHB, s.r.o. ponúka služby pre občanov, ktoré začne poskytovať od apríla tohoto roka. LP celý text

ostatné | 29. 3. 2022 | Autor:
diviak

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava celý text

OZNAMY | 15. 2. 2021 | Autor: Alica Gibaľová
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

OZNAMY | 22. 3. 2020 | Autor: Daniela Víznerová
ilustračný obr.

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk: celý text

náš tip, ostatné, OZNAMY | 15. 1. 2019 | Autor: Július Imrovič
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.“ celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Július Imrovič
list

„PARK VÁĽKOVO“

Obec České Brezovo získala finančnú podporu na projekt „Park Váľkovo“ na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Alica Gibaľová
#

Sadzobník miestnych poplatkov

Obecný úrad České Brezovo Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 1/2017 platné od 1. 4. 2017 celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Alica Gibaľová
#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

- komunálny odpad
- plasty
- sklo
- papier celý text

ostatné | 5. 1. 2017 | Autor: Ing. Alena Marková