HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Odvolanie mimoriadnej situácie

Odvolanie mimoriadnej situácie

V spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00 hod. na území Banskobystrického kraja vyhlásená podľa § 13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia. celý text

ostatné | 4. 7. 2024 | Autor:
"Deň obce spojený s oslavami 80. výročia Oslavy SNP "

"Deň obce spojený s oslavami 80. výročia Oslavy SNP "

Obec České Brezovo Vás týmto pozýva na "Deň obce spojený s oslavami 80. výročia Oslavy SNP "na sobotu 31. augusta 2024, ktoré sa budú konať na športovom ihrisku v Českom Brezove.
celý text

ostatné | 4. 7. 2024 | Autor:
Výstup na Jaseninu

Výstup na Jaseninu

Turistický výstup na Jaseninu sa uskutoční dňa 17. augusta 2024. Odchod bude o 9,00 hod. s pred budovy obecného úradu. celý text

ostatné | 4. 7. 2024 | Autor:
Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti celý text

ostatné | 21. 6. 2024 | Autor:
Rozhľadňa

Rozhľadňa České Brezovo - Hrb

Vyhliadková veža „ Rozhľadňa České Brezovo – Hrb“, bude turisticky zaujímavý objekt a lákadlom pre peších turistov, cykloturistov, miestnych obyvateľov ako aj náhodných návštevníkov. celý text

ostatné | 13. 5. 2024 | Autor:
Mimoriadna situácia 1

Mimoriadna situácia

Vyhlásená mimoriadna situácia celý text

ostatné | 25. 3. 2024 | Autor:
EURÓPSKY PARLAMENT - Voľby 2024

EURÓPSKY PARLAMENT - VOĽBY 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 predseda Národnej rady SR vyhlásil na sobotu 8. júna 2024, prebiehať budú od 7. do 22. hodiny. celý text

ostatné | 28. 2. 2024 | Autor:
Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

celý text

ostatné | 23. 1. 2024 | Autor:
BBSK

Dôležité: Informácie o zmenách v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2024 (IDS BBSK)

Od 1. januára 2024 cestujeme v prímestských autobusoch po novom. Celý január bude cestovanie bezplatné, pri nákupe predplatného lístku získate ďalších 30 dní zadarmo. Viac informácií nájdete na plagátoch a brožúrach na miestnom úrade a na webe www.idsbbsk.sk celý text

Aktuality, ostatné | 1. 12. 2023 | Autor:
Vykurovacia sezóna začala

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. celý text

ostatné | 5. 10. 2023 | Autor:
Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Informácia o realizácii projektu: Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine celý text

ostatné | 20. 9. 2023 | Autor:
Výsledky volieb 2022 v obci 1

Výsledky volieb 2022 v obci

Výsledky volieb celý text

ostatné | 31. 10. 2022 | Autor:
VOĽBY 2022 - oznam 1

VOĽBY 2022 - oznam

VOĽBY 2022 - oznam celý text

ostatné | 25. 10. 2022 | Autor:
Informácia o spôsobe hlasovania 1

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor:
Deň obce a oslavy SNP 2022

Deň obce a oslavy SNP 2022

Obec České Brezovo pozýva všetkých občanov obce na oslavy Dňa obce spojené s oslavami 78. výročia SNP na sobotu 27.8.2022, ktoré sa uskutočnia na športovom ihrisku v Českom Brezove. celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor:
Hodiny pre verejnosť. 1

Hodiny pre verejnosť.

Slovenská pošta, a.s. oznamuje verejnosti, že od 1.7.2022 dochádza k zmene otváracích hodín na Pošte v Českom Brezove a to v stredu od 13,00 - do 16,00 hod. Ostatné dni sa otváracie hodiny nemenia. celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor:
Relácia o Českom Brezove

Relácia v Slovenskom rozhlase

V nedeľu 22.5.2022 na Rádiu Regina v relácii ZVONY NAD KRAJINOU bola odvysielaná relácia o našej obci. celý text

ostatné | 26. 5. 2022 | Autor:
Vybudovanie oddychovej zóny v obci České Brezovo

Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo

Obec požiadala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo". Predmetná žiadosť bola schválená a Pôdohospodárska platobná agentúra poskytla na realizáciu finančný príspevok vo výške 14 718,26 EUR. Projekt sa realizuje. celý text

ostatné | 20. 5. 2022 | Autor:
Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu 1

Renovácia a brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu

Súčasný stav podlahy v sále kultúrneho domu si vyžadoval obnovu, nakoľko podlaha vyžaduje pravidelnú starostlivosť, leštenie a túto je potrebné vykonať aspoň raz za 10 rokov, aby mohla slúžiť ďalej. Poslanci OZ schválili z rozpočtu obce finančné prostriedky a v súčasnosti sa práce vykonávajú celý text

ostatné | 6. 4. 2022 | Autor:
Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo 1

Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe žiadosti poskytlo obci dotáciu vo výške 40 180,91 EUR na projekt "Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo". Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu chodníka v cintoríne k domu smútku, ktorý sa už v súčasnosti realizuje. celý text

ostatné | 5. 4. 2022 | Autor:
Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Firma KHB, s.r.o. ponúka služby pre občanov, ktoré začne poskytovať od apríla tohoto roka. LP celý text

ostatné | 29. 3. 2022 | Autor:
diviak

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava celý text

OZNAMY | 15. 2. 2021 | Autor: Alica Gibaľová
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

OZNAMY | 22. 3. 2020 | Autor:
ilustračný obr.

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk: celý text

náš tip, ostatné, OZNAMY | 15. 1. 2019 | Autor: Július Imrovič
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.“ celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Július Imrovič
list

„PARK VÁĽKOVO“

Obec České Brezovo získala finančnú podporu na projekt „Park Váľkovo“ na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Alica Gibaľová
#

Sadzobník miestnych poplatkov

Obecný úrad České Brezovo Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 1/2017 platné od 1. 4. 2017 celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Alica Gibaľová
#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

- komunálny odpad
- plasty
- sklo
- papier celý text

ostatné | 5. 1. 2017 | Autor: Ing. Alena Marková
prvá prechádzajúci
z 2
posledná