HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

  

Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Poskytovateľ:          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ:                Obec České Brezovo

Názov projektu:      Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Prioritná os:             9-FAST CARE

Kód v ITMS2014+:   302090CXH1

Kód výzvy:                IROP-PO9-SC91-2023-108

COV projektu:         13 000,00 EUR

NFP projektu:         13 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia:  14.03.2023

Špecifický cieľ:          9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Obec České Brezovo v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine vynaložila výdavky do nasledovných oblastí:

Potraviny a ich poskytovanie

Potreby pre deti

Všeobecný spotrebný materiál – hygienické potreby

Iné potreby

Vybavenie domácnosti

Podporená cieľová skupina sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

" Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja"                                         https://www.mirri.gov.sk/

 

Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo