HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

  

Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Poskytovateľ:          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ:                Obec České Brezovo

Názov projektu:      Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo

Prioritná os:             9-FAST CARE

Kód v ITMS2014+:   302090CXH1

Kód výzvy:                IROP-PO9-SC91-2023-108

COV projektu:         13 000,00 EUR

NFP projektu:         13 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia:  14.03.2023

Špecifický cieľ:          9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Obec České Brezovo v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine vynaložila výdavky do nasledovných oblastí:

Potraviny a ich poskytovanie

Potreby pre deti

Všeobecný spotrebný materiál – hygienické potreby

Iné potreby

Vybavenie domácnosti

Podporená cieľová skupina sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

" Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja"                                         https://www.mirri.gov.sk/

 

Riešenie migračných výziev v obci České Brezovo