HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (.pdf)

(súbor excel)


Prehlásenie obce (316.45 kB)

Obsah

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
Prevádzka Breznička 189


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1. 6. 2016

Zložky komunálneho odpadu (ďalej KO) sa v zbernom dvore Breznička triedia podľa spracovateľskej druhovosti a požiadaviek recyklačného priemyslu. Vyseparované zložky KO pripravené na zhodnotenie preberá od objednávateľa spôsobilé a náležite poučený zhotoviteľ.

Na uloženie PLASTOV sa používajú žlté kontajnery SKLA sa používajú zelené kontajnery PAPIERA sa používajú modré kontajnery

Plasty recyklovateľné – žlté kontajnery sem patrí:

 • PE - vrecia, prepravky (igelitová vrecia, prepravky od zeleniny)
 • PET – fľaše od nealko nápojov (cola, minerálne vody a pod.), musia byť v stlačenom stave
 • VKM – nápojové obaly (mlieko, džús) – tetrapak
 • PP – tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
 • HDPE – drogistické obaly (obaly od drogérie, jar, pur a pod.)
 • LDPE – mäkké fólie, vrecia
 • LLDP - zmršťovacie a obaľovacie fólie (sáčky od cukríkov a pod.)
 • ALU – plechovky od piva, cola a pod.

Plasty nerecyklovateľné:

 • Auto plasty (blatníky, nárazníky a pod.)
 • Plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do kontajnerov ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov sa vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Sklo recyklovateľné – zelené kontajnery:

 • Obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)
 • Obaly z alkoholických nápojov
 • Obaly s kompótov (zaváraniny)
 • Ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

Sklo nerecyklovateľné:

 • Lepené sklo, ploché sklo s drôtenou zložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľová zrkadlá, autozrkadlá.....
 • Papier recyklovateľný – modré kontajnery
 • Noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci papier, papierové sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá

Papier nerecyklovateľný:

 • indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité pampers, hygienické vložky

Triedený a do kontajnerov ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov sa vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.