České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

logo

Pošta České Brezovo - Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť.

Dátum: 5. 3. 2021

S účinnsťou od 1. 3. 2021 je na Pošte České Brezovo realizovaná zmena hodín pre verejnosť nasledovne:

covid

OZNAM - TESTOVANIE NA COVID 19 V OBECI ČESKÉ BREZOVO

Dátum: 4. 3. 2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 sa v obci České Brezovo bude konať v sobotu 6. marca 2021 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Odberným miestom testovania je základná škola.
Pri odbere je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.
Na testovanie sa neobjednáva.

illustračný obrázok

Na Slovensku prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Po prvom týždni takmer dva milióny sčítaných

Dátum: 24. 2. 2021

Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021 a potrvá do 31. 3. 2021. Počas prvého týždňa sa elektronicky sčítalo takmer 2 000 000 obyvateľov. Výrazne vedie Bratislavský kraj a mesto Bratislava.

diviak

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Dátum: 15. 2. 2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

obr

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Dátum: 8. 1. 2021

Vzhľadom na prijatie opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a jeho predĺžením v dôsledku zhoršujúcej sa situácie pandémie COVID 19, obec České Brezovo oznamuje, že obecný úrad bude od 7. januára 2021 až do odvolania pre verejnosť zatvorený.

illustračne foto

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Dátum: 20. 10. 2020

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

nakup

Nákup potravín pre občanov

Dátum: 28. 3. 2020

Obec České Brezovo v záujme zdravia občanov z dôvodu minimalizácie rizika vírusového ochorenia COVID 19 oznamuje,

drape mask

Nepodceňujte nosenie ochranných rúšok

Dátum: 28. 3. 2020

Obec České Brezovo túto situáciu nepodceňuje a doručuje do domácností občanom seniorom nad 65 rokov ochranné rúška na tvár.

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

COVID19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Dátum: 19. 3. 2020

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

#

ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 6. 8. 2019

v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 6. 8. 2019 od 12.00 hod.

ilustračný obr.

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Dátum: 15. 1. 2019

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk:

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Dátum: 26. 11. 2018

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.“

list

„PARK VÁĽKOVO“

Dátum: 13. 9. 2018

Obec České Brezovo získala finančnú podporu na projekt „Park Váľkovo“ na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

#

Ocenenie darcov krvi

Dátum: 26. 2. 2018

Štvrtkové popoludnie 15. februára 2018 bolo v našej obci venované dobrovoľným darcom krvi. Obecný úrad České Brezovo a Poslanci Obecného zastupiteľstva pripravili v zasadačke kultúrneho domu posedenie ako výraz vďaky za ich ušľachtilé poslanie a ochotu pomáhať iným pri záchrane ľudských životov tým najcennejším čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou.

#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Dátum: 18. 12. 2017

na rok 2018

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2016

Dátum: 25. 10. 2017

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce České Brezovo

#

Výlet do Košíc

Dátum: 11. 8. 2017

V sobotu 29. júla 2017 naša obec zorganizovala zájazd do Košíc. Navštívili sme ZOO , ktorá je areálom aj výstavnou plochou najväčšia na Slovensku . Súčasťou ZOO je aj DinoPark.

#

Sadzobník miestnych poplatkov

Dátum: 3. 5. 2017

Obecný úrad České Brezovo Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 1/2017 platné od 1. 4. 2017

#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

Dátum: 5. 1. 2017

- komunálny odpad
- plasty
- sklo
- papier