České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 8. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2023/15

Neuvedené

SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina

obec České Brezovo

4. 12. 2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

2023/19

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

obec České Brezovo

23. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/18

1 524,00 EUR

Zlatica Bartková

obec České Brezovo

9. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení VB

Dodatok č. 1

Neuvedené

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

3. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2023/17

780,00 EUR

A.K.I.AUDIT s.r.o. Lučenec

obec České Brezovo

5. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091CXH1-91-108

2023/16

13 000,00 EUR

obec České Brezovo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

25. 8. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/14

650,00 EUR

RandisMusicBand

obec České Brezovo

24. 8. 2023

Hromadná licenčná zmluva

2023/13

Neuvedené

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský

obec České Brezovo

16. 8. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/12

5,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

22. 6. 2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovanie servisných služieb

2023/11

84,00 EUR

INISOFT, s.r.o.

obec České Brezovo

19. 6. 2023

Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu na rok 2023

2023/10

50,00 EUR

Novohradská knižnica

obec České Brezovo

12. 6. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/09

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR SR

obec České Brezovo

26. 5. 2023

Zmluva č. 739/2023/ODDDO

2023/08

800,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

22. 5. 2023

Dodatok č. 2 k dohode č. 23/29/054/235

2023/07

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

22. 5. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 23/29/054/235

2023/06

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

2. 5. 2023

Zmluva č. 323 1050 o poskytnutí dotácie

2023/05

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec České Brezovo

19. 4. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

2023/04

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

13. 3. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o výkone skládkovania

2023/03

Neuvedené

Združ.obcí pre likv.odpad

obec České Brezovo

8. 2. 2023

Zmluva o úvere č. 100/001/23

2023/02

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s

obec České Brezovo

2. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb č. O 3/23

2023/01

Neuvedené

Združ.obcí pre likv.odpad

obec České Brezovo

30. 11. 2022

Dohoda č. 22/29/012/54

2022/25

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

30. 11. 2022

Dohoda č. 22/29/010/66

2022/24

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

obec České Brezovo

30. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2022/23

720,00 EUR

A.K.I. AUDIT, s.r.o.

obec České Brezovo

25. 11. 2022

Dodatok ku kúpnej zmluve č. 2022/17

2022/21

Neuvedené

ŠUPA Marián Šupa

obec České Brezovo

24. 11. 2022

Darovacia zmluva

2022/22

304,80 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

obec České Brezovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 198