České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 10. 2021

Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 21092017

06 (2017/12)

neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

1. 10. 2021

Dodatok č. 5

05 (2017/12)

neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

3. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-32/61

204 322,02 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

obec České Brezovo

21. 7. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (2021/11)

01 (2021/11)

Neuvedené

MAS HORNOHRAD

obec České Brezovo

13. 7. 2021

Zmluva o dielo č.4/2021

2021/16

2 980,00 EUR Dvetisícdeväťstoosemdesiať euro

"Pre Rozvoj"

obec České Brezovo

1. 7. 2021

Zmluva o dielo č.01102020

2021/15

16 578,68 EUR šesnácťtisícpäťstosedemdesiaťosem 68/100

GM-STAV, s.r.o.

obec České Brezovo

29. 6. 2021

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 21092017 zo dňa 21.09.2017

04 (2017/12)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

25. 6. 2021

Darovacia zmluva

2021/14

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

24. 6. 2021

Zmluva č. 767/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

2021/13

1 000,00 EUR Jedentisíc eur.

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

23. 6. 2021

Zmluva o grantovom účte

2021/12

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

obec České Brezovo

14. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2021/11

15 943,12 EUR Pätnásťtisíc deväťstoštytidsaťtri eur a dvanásť centov

MAS HORNOHRAD

obec České Brezovo

18. 5. 2021

ZMLUVA č. 321 0679

2021/10

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec České Brezovo

28. 4. 2021

Darovacia zmluva

2021/09

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

23. 4. 2021

Zmluva o dielo

2021/08

458,00 EUR Štyristopäťdesiaťosem euro

Kamenárstvo Ulický, s.r.o.

obec České Brezovo

12. 4. 2021

Darovacia zmluva

2021/07

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

8. 4. 2021

ZMLUVA č. ZO/2021A22559-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovesnej osoby

2021/06

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec České Brezovo

25. 3. 2021

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov

2021/05

800,00 EUR Osemsto euro

Úrad vlády SR

obec České Brezovo

16. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

01 (2020/11)

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

obec České Brezovo

29. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/04

Neuvedené

MEDIFORM, s.r.o.

obec České Brezovo

26. 1. 2021

ZMLUVA O DIELO

2021/03

46 755,92 EUR Štyridsaťšesťtisícsedemstopäťdesiaťpäť 92/100 eur

JPT STAVBY s.r.o

obec České Brezovo

15. 1. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003544

01 (2020/02)

Neuvedené

SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

obec České Brezovo

20. 11. 2020

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.21092017

03 (2017/12)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

21. 8. 2020

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 21092017 zo dňa 21.09.2017

02 (2017/12)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/02

Neuvedené

MEDIFORM, s.r.o.

obec České Brezovo

18. 1. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov

2021/01

72,00 EUR Sedemdesiaťdva euro

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

obec České Brezovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 198