HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

VZN_1/2022

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

2022-01.pdf Stiahnuté: 138x | 11.07.2022

VZN_1/2021

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2022

VZN -na rok 2022.pdf Stiahnuté: 157x | 10.12.2021

VZN_1/2020

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2021.

VZN -na rok 2021 dane.pdf Stiahnuté: 305x | 10.12.2021

VZN_2/2019

O UŽÍVANÍ VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI České Brezovo

2019-02-VZN o užívaní verejných priestranstiev.pdf Stiahnuté: 150x | 10.12.2021

VZN_1/2019

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2020

2019-01-VZN -na rok 2020 dane.pdf Stiahnuté: 138x | 10.12.2021

VZN_2/2018

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2019

2018_02-VZN_CB.pdf Stiahnuté: 181x | 10.12.2021

VZN_1/2018

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci obyvateľom obce České Brezovo v hmotnej núdzi

VZN o podmienkách poskytovania fin. príspevkov.pdf Stiahnuté: 141x | 10.12.2021

VZN_1/2017

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2018

2017-1-VZN.pdf Stiahnuté: 146x | 10.12.2021

VZN_2/2016

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce ČESKÉ BREZOVO na rok 2017.

2016-02_VZN dane pre r. 2017.pdf Stiahnuté: 162x | 10.12.2021

VZN_1/2016_Dodatok č.1

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce České Brezovo.

2016-1_Dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 140x | 10.12.2021

VZN_1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce České Brezovo.

2016_01-VZN_Nakladanie s odpadmi.pdf Stiahnuté: 145x | 10.12.2021

VZN_4/2015

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2016.

2015_04-VZN.pdf Stiahnuté: 146x | 10.12.2021

VZN_3/2015

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR na území obce České Brezovo.

2015_03-VZN.pdf Stiahnuté: 143x | 10.12.2021

VZN_2/2015

o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci České Brezovo

2015_02-VZN.pdf Stiahnuté: 140x | 10.12.2021

VZN_1/2015

o držaní a vodení psov na území obce České Brezovo

2015_01-VZN.pdf Stiahnuté: 157x | 10.12.2021

VZN_4/2014

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2015

2014-04.pdf Stiahnuté: 146x | 10.12.2021

VZN_5/2013

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady odpady

2013-05.pdf Stiahnuté: 129x | 10.12.2021

VZN_4/2013

o čase predaja v obchodoch

2013-04.pdf Stiahnuté: 144x | 10.12.2021

VZN_3/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce České Brezovo

2013-03.pdf Stiahnuté: 146x | 10.12.2021

VZN_2/2013

o určení výšky dotácie pre MŠ

2013-02.pdf Stiahnuté: 169x | 10.12.2021

Stránka