HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

VZN_1/2013

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2013-01.pdf Stiahnuté: 123x | 10.12.2021

VZN_4/2012

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce ČESKÉ BREZOVO na rok 2013

2012-04.pdf Stiahnuté: 97x | 10.12.2021

VZN_2/2012

ktorým sa určuje podmieniky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci České Brezovo

2012-02.pdf Stiahnuté: 108x | 10.12.2021

VZN_1/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa

2012-01.pdf Stiahnuté: 99x | 10.12.2021

VZN_3/2011

ktorým saschvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie sužieb na trhových miestach v obci České Brezovo

2011-03.pdf Stiahnuté: 98x | 10.12.2021

VZN_2/2011

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo

2011-02.pdf Stiahnuté: 129x | 10.12.2021

VZN č. 2/2022

VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2022

VZN 2 2022 na rok 2023.pdf Stiahnuté: 67x | 28.11.2022

VZN 1/2023

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2024

VZN na rok 2024.pdf Stiahnuté: 25x | 05.12.2023

Stránka