HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci České Brezovo časť Váľkovo

Obec České Brezovo predložila v roku 2020 žiadosť o príspevok na realizáciu projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci České Brezovo časť Váľkovo“.

Cieľom projektu bolo zlepšenie stavu autobusovej zastávky vo Váľkove a vytvorenie krajšieho a útulnejšieho miesta na čakanie na autobus, modernizovať infraštruktúru obce a pokračovať v skrášľovaní obce.

Tento projekt bol podporený miestnou akčnou skupinou MAS HORNOHRAD vo výške 15 749,75 EUR. Obec projekt spolufinancovala vo výške 828,93 EUR. Na základe vykonaného verejného obstarávania práce realizovala firma GM-STAV, s.r.o. Lučenec. Práce sa začali realizovať v mesiaci august 2021 a v decembri 2021 bola zastávka odovzdaná do užívania.


Vytvorené: 13. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2022 08:05
Autor: