HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (.pdf)

(súbor excel)


Prehlásenie obce (316.45 kB)

Obsah

VOĽBY 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Vyhlásenie volieb 2022.pdf (669.17 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený I..pdf (137.19 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený II..pdf (136.86 kB)

Oznámenie - počet obyvateľov..pdf (89.77 kB)

Výpis uznesenia.pdf (101.91 kB)

Doručovanie oznámení.pdf (111.96 kB)

volebné obvody oznámenie.pdf (243.36 kB)

Viac informácií nájdete na web stránke MV SR alebo kliknete TU!

 

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Alica Gibaľová

sídlo: České Brezovo č. 97, 985 03  České Brezovo (budova Obecného úradu)

Kontakt: 

tel: 047/4292122, 0910260468

e-mail: gibalova@ceskebrezovo.sk