HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2024 

 • JANUÁR - 11, 25
 • FEBRUÁR - 8, 22
 • MAREC - 7, 21
 • APRÍL - 5, 18
 • MÁJ - 3, 16, 30
 • JÚN - 13, 27
 • JÚL - 11, 25
 • AUGUST - 8, 22
 • SEPTEMBER - 5, 19
 • OKTÓBER - 3, 17, 31
 • NOVEMBER - 14, 28
 • DECEMBER - 12, 31

Plán vývozu plastov v roku 2024

 • JANUÁR - 17
 • FEBRUÁR - 14
 • MAREC - 13
 • APRÍL - 10
 • MÁJ - 9
 • JÚN - 5
 • JÚL - 3, 31
 • AUGUST - 28
 • SEPTEMBER - 25
 • OKTÓBER - 23
 • NOVEMBER - 20
 • DECEMBER - 18

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Aktivity našej obci v roku 2016

V našej obci sa tento rok realizovalo niekoľko aktivít zameraných na skrášľovanie verejných priestranstiev ako napríklad výsadba stromčekov okolo potoka, zhotovenie a osadenie kvetináčov s peknými kvetmi, ktoré zdobia chodník okolo potoka, pri kostole zase úhľadná lavička a taktiež sa previedla oprava oporného historického múru okolo kostola.

V mesiaci august – september vyrástla v obci krásna nová autobusová zastávka, ktorú nám všetci na okolo závidia. Táto slúži všetkým občanom a dôstojne reprezentuje našu obec.

 

Ďalej bola zrekonštruovaná budova požiarnej zbrojnice a verejného priestranstva pred budovou, kde pri stavebných prácach pomáhali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru.

 

V mesiaci apríl bola urobená nová strecha na budove bývalej základnej školy a v septembri zase nová strecha na kultúrnom dome vo Váľkove.

 

V októbri sa vymenilo oplotenie okolo školskej záhrady čo viditeľne skrášlilo cestu do cintorína. Začalo s taktiež s výstavbou obecnej garáže. Práce na nej postupujú rýchlo a v novembri už v nej parkuje aj obecné auto. 

 

Na všetkých týchto prácach sa podieľali naši občania, či už zamestnaní na obci alebo na menších obecných službách za čo im patrí poďakovanie, lebo všetky tieto práce prispeli ku skrášleniu našej obce.


Vytvorené: 29. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2016 14:25
Autor: Alica Gibaľová