HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2022

Darovacia zmluva KRHZ-BB.VO-407-037/2022

2022/20

48 634,60 EUR

SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

obec České Brezovo

16.11.2022

Zmluva o dielo

2022/19

89 982,29 EUR

JPT STAVBY s.r.o

obec České Brezovo

31.10.2022

Zmluva o poskytnutí NFP

2022/18

52 772,14 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

obec České Brezovo

12.10.2022

Kúpna zmluva

2022/17

150 450,00 EUR

ŠUPA Marián Šupa

obec České Brezovo

30.09.2022

Hromadná licenčná zmluva

2022/16

Neuvedené

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský

obec České Brezovo

30.09.2022

Zmluva o spolupráci

2022/15

60,00 EUR

Komunálna poisťovňa

obec České Brezovo

22.08.2022

Zmluva o účinkovaní

2022/14

700,00 EUR

Vladimír Sihelský

obec České Brezovo

22.08.2022

Zmluva o ozvučení

2022/13

700,00 EUR

Ľubomír Miko

obec České Brezovo

22.08.2022

Zmluva o účinkovaní

2022/11

700,00 EUR

Ľudová hudobná skupina SYNTAKT

obec České Brezovo

22.08.2022

Hromadná licenčná zmluva

2022/12

Neuvedené

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský

obec České Brezovo

12.07.2022

Kúpna zmluva

2022/09

86,00 EUR

Janka Balajová

obec České Brezovo

27.07.2022

Zmluva o výpožičke

2022/10

47 039,60 EUR

Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR

obec České Brezovo

17.06.2022

Kúpna zmluva

2022/08

115,00 EUR

Občania SR

obec České Brezovo

09.05.2022

Zmluva č. 322 1035 o poskytnutí dotácie

2022/07

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec České Brezovo

05.05.2022

Zmluva č. 351/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

2022/06

1 600,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

29.04.2022

Zmluva o pripojení

2022/05

13,90 EUR

Ma-Net Team s.r.o.

obec České Brezovo

02.03.2022

Zmluva o dielo

2022/04

40 139,16 EUR Štyridsaťtisícjednostotridsaťdeväť 16/100

JPT STAVBY s.r.o

obec České Brezovo

28.01.2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AFQ4

2022/03

14 718,26 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

obec České Brezovo

24.01.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P792-512-002-004 zo dňa 07. 06. 2021

2022/02

Neuvedené

MAS HORNOHRAD

obec České Brezovo

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/01

40 180,91 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

obec České Brezovo

30.12.2021

Kompostáreň v obci České Brezovo

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

obec České Brezovo

15.12.2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

2021/19

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

obec České Brezovo

09.12.2021

Zmluva o dielo

2021/18

79 674,24 EUR

SITE, s.r.o.

obec České Brezovo

26.11.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021/17

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

A.K.I. AUDIT, s.r.o.

obec České Brezovo

03.11.2021

Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. 21092017

07 (2017/12)

133 548,44 EUR

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: