Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.03.2022

Zmluva o dielo

2022/04

40 139,16 EUR Štyridsaťtisícjednostotridsaťdeväť 16/100

JPT STAVBY s.r.o

obec České Brezovo

28.01.2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AFQ4

2022/03

14 718,26 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

obec České Brezovo

15.12.2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

2021/19

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

obec České Brezovo

09.12.2021

Zmluva o dielo

2021/18

79 674,24 EUR

SITE, s.r.o.

obec České Brezovo

26.11.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021/17

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

A.K.I. AUDIT, s.r.o.

obec České Brezovo

03.11.2021

Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. 21092017

07 (2017/12)

133 548,44 EUR

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

28.10.2021

Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 21092017

06 (2017/12)

neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

01.10.2021

Dodatok č. 5

05 (2017/12)

neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

16.09.2021

ZMLUVA O DIELO

2021

52 772,14 EUR

ARMOBETON GROUP s.r.o.

obec České Brezovo

21.07.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (2021/11)

01 (2021/11)

Neuvedené

MAS HORNOHRAD

obec České Brezovo

13.07.2021

Zmluva o dielo č.4/2021

2021/16

2 980,00 EUR Dvetisícdeväťstoosemdesiať euro

"Pre Rozvoj"

obec České Brezovo

01.07.2021

Zmluva o dielo č.01102020

2021/15

16 578,68 EUR šesnácťtisícpäťstosedemdesiaťosem 68/100

GM-STAV, s.r.o.

obec České Brezovo

24.06.2021

Zmluva č. 767/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

2021/13

1 000,00 EUR Jedentisíc eur.

Banskobystrický samosprávny kraj

obec České Brezovo

23.06.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/12

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

obec České Brezovo

25.06.2021

Darovacia zmluva

2021/14

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

29.06.2021

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 21092017 zo dňa 21.09.2017

04 (2017/12)

Neuvedené

KOLEK, s.r.o.

obec České Brezovo

14.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2021/11

15 943,12 EUR Pätnásťtisíc deväťstoštytidsaťtri eur a dvanásť centov

MAS HORNOHRAD

obec České Brezovo

18.05.2021

ZMLUVA č. 321 0679

2021/10

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec České Brezovo

23.04.2021

Zmluva o dielo

2021/08

458,00 EUR Štyristopäťdesiaťosem euro

Kamenárstvo Ulický, s.r.o.

obec České Brezovo

08.04.2021

ZMLUVA č. ZO/2021A22559-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovesnej osoby

2021/06

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec České Brezovo

12.04.2021

Darovacia zmluva

2021/07

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

25.03.2021

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov

2021/05

800,00 EUR Osemsto euro

Úrad vlády SR

obec České Brezovo

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

01 (2020/11)

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

obec České Brezovo

28.04.2021

Darovacia zmluva

2021/09

Neuvedené

Občania SR

obec České Brezovo

29.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/04

Neuvedené

MEDIFORM, s.r.o.

obec České Brezovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: