Obsah

Stanoovisko k záverečnému účtu za rok 2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf Stiahnuté: 0x | 30.06.2022

Záverečný účet za rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf Stiahnuté: 1x | 10.06.2022

Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024

Rozpočet schválený na rok 2022 - 2024 výdavky.pdf Stiahnuté: 24x | 06.12.2021

Schválený rozpočet na roky 2022-2024

Rozpočet schálený na rok 2022 - 2024 príjmy.pdf Stiahnuté: 28x | 06.12.2021

Výročná správa za rok 2020

VS_00316032_I_2020.pdf Stiahnuté: 27x | 25.06.2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020

Stanovisko_HK_k_ZU_2020.pdf Stiahnuté: 25x | 11.06.2021

Záverečný účet za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.pdf Stiahnuté: 24x | 11.06.2021

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023

Rozpočet 2021- 2023.pdf Stiahnuté: 105x | 28.01.2021

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2019 - komplet.doc Stiahnuté: 128x | 28.01.2021

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2018 - komplet.doc Stiahnuté: 132x | 28.06.2019

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017.pdf Stiahnuté: 302x | 26.06.2018

Záverečný účet obce ČESKÉ BREZOVO

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

2018-Záverečný účet obce za rok 2017.pdf Stiahnuté: 303x | 20.06.2018

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020

Rozpočet 2018 - 2020.pdf Stiahnuté: 365x | 06.12.2017

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhu zav.uctu2016.pdf Stiahnuté: 350x | 10.08.2017

Výročná správa Obce České Brezovo za rok 2016

Výročná správa k závereč.účtu za rok 2016 hotová.pdf Stiahnuté: 430x | 10.08.2017

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce České Brezovo za rok 2016

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2016.pdf Stiahnuté: 1081x | 10.08.2017

Záverečný účet Obce ČESKÉ BREZOVO

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016 .pdf Stiahnuté: 383x | 10.08.2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 – sumarizácia

rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 sumarizácia.pdf Stiahnuté: 447x | 30.12.2016

Rozpočet obce na roky 2017 – 2019

rozpočet obce 2017-2019-tabuľka.pdf Stiahnuté: 529x | 30.12.2016

Hodnotiaca správa

k plneniu programového rozpočtu obce České Brezovo za rok 2015

hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2015.pdf Stiahnuté: 456x | 19.12.2016

Stránka