Obsah

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 S VÝHĽADOM NA ROKY 2025-2026 • Výdavky

Rozpočet návrh na rok 2024 - 2026 • výdavky.pdf Stiahnuté: 0x | 30.11.2023

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 S VÝHĽADOM NA ROKY 2025-2026 • Príjmy

Rozpočet návrh na rok 2024 - 2026 • príjmy.pdf Stiahnuté: 0x | 30.11.2023

Záverečný účet obce za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022.pdf Stiahnuté: 4x | 28.11.2023

Stanovisko HK k záverečnému účtu 2022

Stanovisko_HK_k_ZU_2022.pdf Stiahnuté: 1x | 28.11.2023

Výročná správa za rok 2022

VS_00316032_I_2022.pdf Stiahnuté: 5x | 28.11.2023

SCHÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

Rozpočet na rok 2023 - 2025- Výdavky.pdf Stiahnuté: 58x | 01.12.2022

SCHÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

Rozpočet na rok 2023 - 2025-Príjmy.pdf Stiahnuté: 44x | 01.12.2022

Výročná správa za rok 2021

Vvýročná správa za rok 2021.pdf Stiahnuté: 49x | 01.07.2022

Stanoovisko k záverečnému účtu za rok 2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf Stiahnuté: 61x | 30.06.2022

Záverečný účet za rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf Stiahnuté: 68x | 10.06.2022

Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024

Rozpočet schválený na rok 2022 - 2024 výdavky.pdf Stiahnuté: 90x | 06.12.2021

Schválený rozpočet na roky 2022-2024

Rozpočet schálený na rok 2022 - 2024 príjmy.pdf Stiahnuté: 97x | 06.12.2021

Výročná správa za rok 2020

VS_00316032_I_2020.pdf Stiahnuté: 90x | 25.06.2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020

Stanovisko_HK_k_ZU_2020.pdf Stiahnuté: 87x | 11.06.2021

Záverečný účet za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.pdf Stiahnuté: 92x | 11.06.2021

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023

Rozpočet 2021- 2023.pdf Stiahnuté: 185x | 28.01.2021

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2019 - komplet.doc Stiahnuté: 203x | 28.01.2021

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2018 - komplet.doc Stiahnuté: 215x | 28.06.2019

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017.pdf Stiahnuté: 386x | 26.06.2018

Záverečný účet obce ČESKÉ BREZOVO

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

2018-Záverečný účet obce za rok 2017.pdf Stiahnuté: 395x | 20.06.2018

Stránka