Obsah

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:

Meno, priezvisko,2)  titul, vek, zamestnanie,  obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)

 1. Viliam Baňák, Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, Jedľová 863/25, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
 2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a Spravodlivosť – naša strana
 3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, Mýtna, 287, nezávislý kandidát
 4. Martin Juhaniak, Mgr., 34 rokov, prednosta MsÚ Brezno, Brezno, Štúrová, nezávislý kandidát
 5. Michal Kantor, Mgr., 27 rokov, environmentálny manažér, Horná Lehota, 649, Strana zelených Slovenska
 6. Igor Kašper, Ing., 37 rokov, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica, Diamantová 2, nezávislý kandidát
 7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 37 rokov, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, ul. Severná 3996/13, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 8. Vojtech Kökény, Mgr., 61 rokov, sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 375/10, Strana rómskej koalície – SRK
 9. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 rokov, predseda BBSK, Banská Bystrica, Kráľovoholská 5, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 10. Ján Lunter, Ing., 66 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Na Graniari 21, nezávislý kandidát
 11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 rokov, generálny riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica, Hronská 29, nezávislý kandidát
 12. Zdenek Očovan, Ing., 60 rokov, vojnový veterán, Tisovec, Hlavná 250, Nezávislosť a Jednota
 13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 rokov, muzeologička, Tisovec, Daxnerova 1120, NOVÝ PARLAMENT
 14. Ivan Saktor, Mgr., 63 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Nad plážou 14554/33, nezávislý kandidát
 15. Jozef Sásik, Ing., 59 rokov, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporová 1, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 16. Jozef Šimko, JUDr., 66 rokov, primátor, Rimavská Sobota, Kurinec 2200, nezávislý kandidát
 17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 rokov, lekár, Banská Bystrica, Na plaváreň 7, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.
2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 

V Banskej Bystrici
Dátum: 18.9.2017

Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho kraja