Obsah

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 7

Meno, priezvisko,2)     titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)

 1. Andrea Baníková, MUDr., 51 r., lekárka, Poltár, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 2. Pavol Čičmanec, 44 r., vedúci strediska, Hradište, SMER - sociálna demokracia
 3. Pavel Gavalec, Ing., 39 r., prednosta OÚ Poltár, Poltár, Slovenská národná strana
 4. Ján Chromek, Ing., 52 r., starosta, Kokava nad Rimavicou, SMER - sociálna demokracia
 5. Veronika Krnáčová, 28 r., živnostník, Kalinovo, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 6. Ján Matúš, 65 r., samostatne hospod. roľník, Uhorské, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 7. Matej Melicherčík, Ing., 29 r., konateľ, Kalinovo, DOMA DOBRE
 8. Ján Obročník, 23 r., technický pracovník, Kokava nad Rimavicou, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 9. Pavel Olšiak, Ing., 45 r., prednosta MÚ Poltár, Poltár, Slovenská národná strana
 10. Bohuslav Salaj, 33 r., stavbár, Cinobaňa, SME RODINA - Boris Kollár
 11. Jozef Saxon, 50 r., živnostník, Rovňany, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 12. Ján Sendrei, 69 r., dôchodca, Kokava nad Rimavicou, Strana rómskej koalície - SRK
 13. David Turčáni, Mgr., PhD., 32 r., projektový manažér, včelár, Kokava nad Rimavicou,nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

V Banskej Bystrici, 18. 9. 2017

Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho kraja


1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.
2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.