Obsah

Stanoovisko k záverečnému účtu za rok 2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf Stiahnuté: 10x | 30.06.2022

Záverečný účet za rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf Stiahnuté: 10x | 10.06.2022

Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024

Rozpočet schválený na rok 2022 - 2024 výdavky.pdf Stiahnuté: 38x | 06.12.2021

Schválený rozpočet na roky 2022-2024

Rozpočet schálený na rok 2022 - 2024 príjmy.pdf Stiahnuté: 39x | 06.12.2021

Výročná správa za rok 2020

VS_00316032_I_2020.pdf Stiahnuté: 36x | 25.06.2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020

Stanovisko_HK_k_ZU_2020.pdf Stiahnuté: 38x | 11.06.2021

Záverečný účet za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.pdf Stiahnuté: 34x | 11.06.2021

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023

Rozpočet 2021- 2023.pdf Stiahnuté: 124x | 28.01.2021

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2019 - komplet.doc Stiahnuté: 143x | 28.01.2021

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2018 - komplet.doc Stiahnuté: 150x | 28.06.2019

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017.pdf Stiahnuté: 319x | 26.06.2018

Záverečný účet obce ČESKÉ BREZOVO

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

2018-Záverečný účet obce za rok 2017.pdf Stiahnuté: 324x | 20.06.2018

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020

Rozpočet 2018 - 2020.pdf Stiahnuté: 382x | 06.12.2017

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhu zav.uctu2016.pdf Stiahnuté: 367x | 10.08.2017

Výročná správa Obce České Brezovo za rok 2016

Výročná správa k závereč.účtu za rok 2016 hotová.pdf Stiahnuté: 444x | 10.08.2017

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce České Brezovo za rok 2016

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2016.pdf Stiahnuté: 1099x | 10.08.2017

Záverečný účet Obce ČESKÉ BREZOVO

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016 .pdf Stiahnuté: 397x | 10.08.2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 – sumarizácia

rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 sumarizácia.pdf Stiahnuté: 460x | 30.12.2016

Rozpočet obce na roky 2017 – 2019

rozpočet obce 2017-2019-tabuľka.pdf Stiahnuté: 546x | 30.12.2016

Hodnotiaca správa

k plneniu programového rozpočtu obce České Brezovo za rok 2015

hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2015.pdf Stiahnuté: 477x | 19.12.2016

Stránka