Obsah

2021

Zápisnica

Zápisnica z OZ 12.03.2021.pdf Stiahnuté: 67x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 12.03.2021.pdf Stiahnuté: 68x | 25.03.2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 28.05.2021.pdf Stiahnuté: 61x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 28.5.2021.pdf Stiahnuté: 66x | 25.03.2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 11.06.2021.pdf Stiahnuté: 61x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 11.06.2021.pdf Stiahnuté: 64x | 25.03.2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 9.7.2021.pdf Stiahnuté: 61x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 9.7.2021.pdf Stiahnuté: 68x | 25.03.2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 23.09.2021.pdf Stiahnuté: 66x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 23.09.2021.pdf Stiahnuté: 63x | 25.03.2022

2020

Zápisnica

Zápisnica z OZ 31.03.2020.pdf Stiahnuté: 87x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 31.03.2020.pdf Stiahnuté: 88x | 25.03.2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 30.06.2020.pdf Stiahnuté: 64x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 30.06.2020.pdf Stiahnuté: 71x | 25.03.2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 29.09.2020.pdf Stiahnuté: 69x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 29.09.2020.pdf Stiahnuté: 67x | 25.03.2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 04.12.2020.pdf Stiahnuté: 66x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 04.12.2020.pdf Stiahnuté: 64x | 25.03.2022

2019

Zápisnica

Zápisnica z OZ 20.03.2019.pdf Stiahnuté: 103x | 25.03.2022

Uznesenie

Uznesenie OZ z 20.03.2019.pdf Stiahnuté: 92x | 25.03.2022

Stránka