Obsah

2022

Zápisnica

Zápisnica z OZ 09.06.2022.pdf Stiahnuté: 52x | 13.06.2022

Uznesenie

Uznesenie z OZ 09.06.2022.pdf Stiahnuté: 49x | 13.06.2022

Zápisnica z OZ 08.07.2022

Zápisnica z OZ 08.07.2022.pdf Stiahnuté: 51x | 11.07.2022

Uznesenie z OZ 08.07.2022

Uznesenie z OZ 08.07.2022.pdf Stiahnuté: 51x | 13.07.2022

Zápisnica z OZ 28.09.2022

Zápisnica z OZ 28.09.2022.pdf Stiahnuté: 27x | 30.09.2022

Uznesenie z OZ 28.09.2022

Uznesenie z OZ 28.09.2022.pdf Stiahnuté: 27x | 30.09.2022

Zápisnica z OZ 25.11.2022

Zápisnica z OZ 25.11.2022.pdf Stiahnuté: 24x | 28.11.2022

Uznesenie z OZ 25.11.2022

Uznesenie z OZ 25.11.2022.pdf Stiahnuté: 34x | 28.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

zápisnica z ust. zasadnutia OZ 28.11.2022.pdf Stiahnuté: 24x | 30.11.2022

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ

U Z N E S E N I E z ustanovujúceho zasadnutia OZ.pdf Stiahnuté: 23x | 30.11.2022

2023

Zápisnica 16.03.2023

Zápisnica z OZ 16.03.2023.pdf Stiahnuté: 20x | 20.03.2023

Uznesenie 16.03.2023

Uznesenie z OZ 16.03.2023.pdf Stiahnuté: 16x | 20.03.2023

Zápinica z OZ 30.06.2023

Zápisnica z OZ 30.06.2023.pdf Stiahnuté: 12x | 04.07.2023

Uznesenie z OZ 30.06.2023

Uznesenie z OZ 30.06.2023.pdf Stiahnuté: 13x | 04.07.2023

Zápisnica z OZ 20.09.2023

Zápisnica z OZ 20.09.2023.doc Stiahnuté: 5x | 24.11.2023

Uznesenie z OZ 20.09.2023

Uznesenie z OZ 20.09.2023.pdf Stiahnuté: 7x | 24.11.2023

Stránka